Advies Bitvavo : floki (FLOKI) verkopen

FLOKI is the utility token of the Floki Ecosystem. The Floki Ecosystem is a community-powered ecosystem that aims to give people control of their finances through four key utility offerings:

- The Valhalla NFT Metaverse Game.
- The Floki University Crypto Education platform.
- DeFi.
- The FlokiPlaces NFT & Merchandise Marketplace.